Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze school

Ben je op zoek naar een fijne school voor je kind? Leer hier onze school kennen en kijk even rustig rond hoe onze school werkt en waar wij voor staan.

Welkom op onze schoolwebsite

Graag vertellen we jullie wie we zijn en waarvoor we staan: we zijn een stadsschool in het hartje van het centrum van Aalst. Wij kiezen voor de onderwijsmethode Freinet, waarbij we vooral de natuurlijke leergierigheid en de ontwikkelingsdrang van de kinderen stimuleren. De eindtermen uitgevaardigd door het Ministerie van Onderwijs sluiten aan bij deze methodiek.

We ontvangen ieder kind met open armen, waarbij elk kind centraal staat. Diversiteit is hier een troef binnen een open en respectvolle sfeer. Samen vertoeven we vele uren in de klas en daarom vinden we dat de school een 2de thuis moet zijn waar iedereen met een glimlach en een warm gevoel kan openbloeien en groeien. Onze school is een leef- en werkplaats waar iedereen zich veilig moet voelen en samen de verantwoordelijkheid draagt.

Kinderen leren door te ervaren en leren problemen op te lossen vertrekkende vanuit hun leefwereld; ieder op zijn of haar manier met elk zijn of haar talenten. Iedere lerende krijgt de kans om een eigen kritische en genuanceerde kijk op de wereld te ontwikkelen om zo die wereld te ontdekken.

Onze focus ligt op inspraak en participatie, leren van elkaar, met extra inzet en aandacht voor taal. We stimuleren onze kinderen om hun leerproces zelf in handen te nemen. Iedere lerende krijgt optimale kansen tot leren waarbij we inspanningen leveren op de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.

De ligging van onze school, creëert de mogelijkheid om het dagelijkse leven in onze maatschappij te integreren in de klas, maar ook met de klas in de realiteit te stappen.

Wil je onze werking ervaren, neem gerust contact op met ons! We geven jullie heel graag tijdens de schooluren een rondleiding om op deze manier de sfeer van onze school op te snuiven.

 

De Notelaar een BOOM van een school met een THUIS als kruin in het bos van de STAD

 

een BOOM van een school
 • Elk kind centraal in zijn eigenheid, vol respect
 • Kleinschalig waar iedereen elkaar kent
 • Iedereen mag anders zijn, alle kinderen zijn welkom
 • Laagdrempelig: team vlot bereikbaar
 • Sterke inzet op de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind
 • Diversiteit
met een THUIS als kruin
 • Kan groeien door zelfstandig kiezen in een warme ondersteunende thuishaven
 • We met een luisterend oor en via open contact inspraak mogelijk maken
 • Waar ze steeds kansen krijgen om eigen belevingen, gevoelens te uiten
 • Geen afstand tussen ouders-kinderen-team
 • Met ruimte tot overleg en vlotte samenwerking met alle lerenden
 • klasoverschrijdend leren van elkaar
in het bos van de STAD
 • Waarbij leren is ervaren, ervaren is leren vanuit de leefwereld en interesses van het kind
 • En ... kinderen leren problemen op te lossen
 • ZO een kritische kijk op de wereld ontwikkelen en voorbereid worden op de maatschappij
 • Iedereen betrokken door communicatie
 • Door focus op inspirerende leerinhouden waar talenten en creativiteit worden uitgedaagd
 • Met extra inzet en aandacht voor taal

Van harte welkom!