Overslaan en naar de inhoud gaan

Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad? Hoe worden de leden verkozen? En wat hebben ze allemaal al gerealiseerd? Maak kennis met onze leerlingenraad!

Wat doet de leerlingenraad? Hoe worden de leden verkozen? En wat hebben ze allemaal al gerealiseerd? Maak kennis met onze leerlingenraad!

Leerlingen leren mee-denken over school en leren discussiëren over afspraken en regels. Ze leren luisteren naar elkaars mening, ideeën, suggesties, voorstellen, bespreken knelpunten en zoeken samen naar oplossingen. Dat gebeurt allemaal in de leerlingenraad. Wat wenselijk en haalbaar is, wordt gerealiseerd. Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.

Verkiezing

In het begin van het schooljaar gebeurt er in de derde kleuterklas en elke klas van de lagere school een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad. In elk leerjaar wordt telkens 2 leerlingen verkozen, zij zullen zetelen in de leerlingenraad van onze school. De verkiezing gebeurt op democratische wijze in de betreffende klassen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de zorgcoördinator.

Samenkomst en agenda

De leerlingenraad komt samen op dringende vraag van de leerlingen en/of leerkrachtenteam. In elke klas worden er op voorhand in gezamenlijk overleg op de klasraad agendapunten gekozen om te bespreken of naar voren te brengen op de leerlingenraad. Elke klasafgevaardigde neemt de agendapunten mee naar de leerlingenraad. Elke vertegenwoordiger brengt nadien op de klasraad verslag uit aan zijn klas over de leerlingenraad. De eindafspraken worden genoteerd in een verslag door de zorgcoördinator. De voorstellen van de leerlingenraad worden altijd besproken in het leerkrachtenteam.

Realisaties

Speelplaatsbeleid, regenton, meer groen en kleur op de speelplaats, speelplaats-speelgoed, bloembakken, allerlei materialen in de klas, nieuwe banken,… en zoveel meer.